Zawody odwołane

Niestety mamy do przekazania smutną wiadomość. Mimo naszych usilnych prób, abyśmy mogli spotkać się w październiku, jednak ostatecznie zawody się nie odbędą. Przyczyna jest bardzo prozaiczna. W świetle regulaminu PMNO miniony weekend był ostatnim momentem, by zdecydować o nie przeprowadzaniu zawodów w przypadku niskiej frekwencji. I tak troszkę regulamin naciągnęliśmy, czekając do ewentualnych wpłat/zgłoszeń w porannej poniedziałkowej transzy międzybankowej. Niestety zmian na tym froncie nie było – w związku z tym zgodnie z p. 21 par. VIII Regulaminu PMNO podjęliśmy decyzję o rezygnacji z przeprowadzania zawodów.

Nie była to decyzja prosta. W związku z COVID-19 zarówno informacje o zawodach jak i zapisy pojawiły się bardzo niedawno. W zasadzie przed nami jeszcze półtora tygodnia zapisów w podstawowej stawce wpisowego i wiele mogłoby się zmienić, tym niemniej ponieważ staraliśmy się, by wpisowe było dla Was jak najniższe, to przy mniejszej ilości niż 30-40 osób nie pokryłoby ono nawet najbardziej niezbędnych kosztów organizacyjnych. A regulamin jest bezlitosny i jeśli czekalibyśmy dłużej, nie moglibyśmy próbować spotkać się z Wami w przyszłym roku w ramach Pucharu.  Dzięki informacji teraz macie możliwość spokojnego odwołania ewentualnych noclegów oraz zaplanowania czegoś innego na ten weekend. 

Wpłacone wpisowe zostanie zwrócone na Wasze konta w całości „bez zbędnej zwłoki”, tzn. najpewniej jeszcze w tym tygodniu

1 thought on “Zawody odwołane”

  1. Pingback: XI Przejście Smoka, Topornia, 3-4 X 2020 r. | Klub InO STOWARZYSZE

Comments are closed.